- Vai trò: Dịch giả.

🌟 Ưu tiên những bạn biết tiếng Nhật.


⚜️ YÊU CẦU

  • Biết 1 trong các ngôn ngữ: Anh, ̶V̶̶i̶̶ệ̶̶t̶, Nhật, Trung, Hàn.
  • Dịch đúng nghĩa.
  • Hòa đồng, tức là không bốc đồng.
  • Có khả năng làm việc theo nhóm.
  • Trên 17 tuổi, dưới 61 tuổi.
  • Yêu thích, có hiểu biết về Light Novel.


⚜️  QUYỀN LỢI

  • *** **** **** ****** ***.
  • *** ****** *** ** ***..
  • ***** **** *** ** *** * ***** *** **** **** ***.

❗ Các bạn tham gia ứng tuyển vui lòng liên hệ page Little Nights Team - littlenightsteam.com để làm bài kiểm tra.

BÌNH LUẬN