Econzin

@econzin (Lập trình viên)

GIỚI THIỆU

Econzin chào mọi người.

Mình là kẻ đa năng trong cái team này. Dịch truyện nè, chỉnh sửa nè, đăng truyện nè, đăng bài nè, còn lo luôn phần web nữa. Thấy tội hơm!!!

Mỗi lời góp ý, chỉnh sửa của mọi người sẽ giúp mình hoàn thiện hơn truyện và cả web nữa. Vậy nên hãy lo mà góp ý đi nhé!!!

À mà, cứ thấy bài nào có đăng #Econzin thì chắc chắn là mình nhé. =))

Thân... dậu tuất hợi.

THÀNH TỰU

Cắm đít vào web
Đồng hành: 2018
Đồng hành: 2017
Xây dựng: Khởi đầu trắng tay

TRUYỆN THAM GIA

BÌNH LUẬN