No Throne

@nothrone (Tác giả tự do)

GIỚI THIỆU

Khi nhận linh hồn của loài người ngu muội, ác quỷ sẽ hiện lên thực hiện giao ước.
Vậy còn thiên thần thì sao?
Tại sao bọn chúng không giáng trần khi chúng sinh khẩn cầu suôn?
Cái giá chúng muốn là bao nhiêu?

THÀNH TỰU

Bất diệt: Chưa giải tán - 2017
Đồng hành: 2018
Đồng hành: 2017
Xây dựng: Khởi đầu trắng tay
Thành lập: ℒittle Nights Team

TRUYỆN THAM GIA

BÌNH LUẬN