Khởi đầu từ 1HP, vô đối ở dị giớiWEB NOVEL
Chương 23

Chương bổ sung

Khi mọi thứ diễn ra, sẽ rất khó khăn để có thể liệt kê sự tăng trưởng của từng người ... vì vậy đây là một bản tóm tắt theo thứ tự xuất hiện của mỗi người.

・ Igarashi Yakumo 

Level 12 

HP 145 

MP 0 

Tấn công 72 

Phòng thủ 65 

Nhanh nhẹn 45 

Ma thuật 0 

Kỹ năng: Không có 

Thuộc tính: Bất hạnh Cấp 8

 

・ Momo Momoyama 

Level 10 

HP 72 

MP 45 

Tấn công 32 

Phòng thủ 25 

Nhanh nhẹn 23 

Ma thuật 49 

Kỹ năng: Tăng tỉ lệ rơi đồ hiếm gấp 10 lần

Thuộc tính: Bất hạnh Cấp 10 (MAX)

 

・ Soldier 

Level 12 

HP 95 

MP 0 

Tấn công 42 

Phòng thủ 21 

Nhanh nhẹn 15 

Ma thuật 0 

Kỹ năng: Không

 

・ Soldier Hero (người bị tiêu diệt ngay bởi Quỷ Vương) 

Level 78 

HP 9724 

MP 0 

Tấn công 6720 

Phòng thủ 4629 

Nhanh nhẹn 2790 

Ma thuật 0 

Kỹ năng: Sát thần (Kỹ năng Vũ khí: Gây sát thương lên cơ thể tâm linh) 

              Sát long nhân (Kỹ năng bị động: Tăng sát thương khi đánh nhau với chủng rồng) 

              Tăng Kinh nghiệm x7 (Kỹ năng điểm thưởng ban đầu) 

    Thuộc tính: Bất hạnh Cấp 4 (Tất cả các thành viên khác trong nhóm anh hùng cũng có Bất hạnh cấp 4 vì nó)

※ Tại thời điểm đó, anh ta thực sự là người mạnh nhất trong class soldier.

 

・ Đại Hiền Triết Signum 

Level 92 

HP 3260 

MP 46780 

Tấn công 1710 

Phòng thủ 2598 

Nhanh nhẹn 4672 

Ma pháp 32850 

Kỹ năng: 

           Ma thuật Phục hồi Cấp 10 (MAX) 

           Ma thuật Tấn công Cấp 10 (MAX) 

           Ma thuật Cấp 8 

           Giải mã văn bản cổ đại Cấp 10 (MAX)

※ Tại thời điểm đó, ông thực sự là pháp sư mạnh nhất nhân loại.

 

・ Natasha Erigaul (Nam tước dầu mỏ) 

Level 99 (MAX) 

HP 65535 (MAX) 

MP 65535 (MAX) 

Tấn công 65535 (MAX) 

Phòng thủ 65535 (MAX) 

Nhanh nhẹn 65535 (MAX) 

Ma pháp ??? (Phá vỡ giới hạn) 

Kỹ năng: 

            Cơ thể tâm linh Cấp 10 (MAX) (miễn nhiễm vật lý) 

            Tự động hồi phục Cấp 10 (MAX) (Khôi phục 25% HP và MP mỗi giờ) 

Thuộc tính: Bất hạnh Cấp 1 → May mắn Cấp 10 (MAX)

※ Trở thành một nhân vật bị hỏng sau khi được ban sức mạnh bởi boss ẩn.

 

・ Sartolyn Marques (Nữ hoàng Succubus, Quý tộc Quỷ) 

(TLN: Trước đây được dịch là Sarutorinu Markias, nhưng Sarutorinu là một diễn giải ngữ âm trực tiếp, và Markias lệch một chút so với tên gốc [マ ル ケ ス = Marukesu])

Level 72 

HP 26890 

MP 15789 

Tấn công 24200 

Phòng thủ 19087 

Nhanh nhẹn 13988 

Ma pháp 25780 

Kỹ năng: 

           Quyến rũ Cấp 8 

           Độc Cấp 7 

           Cơ thể tâm linh Cấp 2 (Làm giảm tác dụng của vật lý) 

Thuộc tính: Bất hạnh Cấp 2 → May mắn Cấp 10 (MAX)

 

・ Anastasia Sere (Medusa, Quý tộc Quỷ cao cấp) 

Level 65 

HP 28700 

MP 12789 

Tấn công 15980 

Phòng thủ 12602 

Nhanh nhẹn 10876 

Ma thuật 65535 (MAX) (Được sử dụng để hóa đá) 

Kỹ năng: 

           Hóa đá Cấp 10 (MAX) 

             Cơ thể tâm linh Cấp 2 (Làm suy yếu ảnh hưởng của vật lý) 

           Canh nông Cấp 7 

Thuộc tính: Bất hạnh Cấp 3 → May mắn Cấp 10 (MAX) 

                  Hiền lành Cấp 8 

                  Yêu quý mèo Cấp 7

 

・ Glutton of Demise (Kẻ nuốt chửng tận thế) 

Level 1 đến ∞ 

HP 50000000 đến ∞ 

MP 50000000 đến ∞ 

Tấn công 5000000 để ∞ 

Phòng thủ 5000000 đến ∞ 

Nhanh nhẹn 2000 đến ∞ 

Ma thuật 5000000 đến ∞ 

Kỹ năng: Hấp thụ Cấp 10 (MAX) 

Thuộc tính: Bất hạnh Cấp 10 (MAX). (Nhân vật quá bất hạnh vì gặp main)

※ Bị đánh bại bởi Yuuki.

 

Chị em Takane 

Level 99 (MAX) 

HP 65535 (MAX) 

MP 0 

Tấn công 65535 (MAX) 

Phòng thủ 65535 (MAX) 

Nhanh nhẹn 65535 (MAX) 

Ma thuật 0 

Kỹ năng: Võ thuật cổ truyền Cấp 10 (MAX) 

              Kiếm thuật Cấp 10 (MAX) 

Thuộc tính: Kẻ chinh phục thế kỷ cuối Cấp 10 (MAX) 

               Bất hạnh cấp 8 → ???

※ Chỉ số áp đảo của họ đã chống lại các định luật vật lý, và họ cũng có thể chống lại các quỷ cấp cao. Họ có lẽ sẽ bị hóa đá bởi Medusa, nhưng sẽ giành chiến thắng trước sự quyến rũ của succubus.(Note: bởi tụi nó là khỉ cái, đmm)

 

・ Saitou Yuuki (Nhân vật lỗi) 

Level 1 

HP 1 (Phá vỡ giới hạn) 

MP 1 (Phá vỡ giới hạn) 

Tấn công 1 (Phá vỡ giới hạn) 

Phòng thủ 65535 (MAX) 

Nhanh nhẹn 65535 (MAX) 

Ma thuật 1 (Phá vỡ giới hạn) 

Kỹ năng: Không 

Thuộc tính: 

           Harem Cấp 10 (MAX) 

           Bất hạnh Cấp 2 

           Hiểu lầm cấp 99 (Phá vỡ giới hạn)

※ Đơn vị: Nayuta (10⁶⁰), trừ phòng thủ và nhanh nhẹn.

 

 

Do quỷ tộc bình thường có chỉ số cao, cơ thể tâm linh, và kỹ năng bá đạo, phe quỷ có lợi thế áp đảo.

Với một lý do như vậy, nhà vua đã chuẩn bị nhiều thứ khác nhau.

Và các nhân vật có chỉ số từ Bất hạnh → May mắn là nhờ vào thuộc tính Hiểu lầm cấp 99 của main.

Lý do tại sao Igarashi và Momo có Bất hạnh Cấp 8 và 10 là vì may mắn của họ đã bị cạn kiệt ... đó là do sự đàn áp của vị vua kinh khủng đó, và họ cũng đã phá vỡ cơ hội được cứu bởi Yuuki.

Họ đã tạo ra một kẻ thù sau khi phá vỡ những cơ hội đó.
BÌNH LUẬN