23:11WEB NOVEL
Ngày 005

11:11pm

Sir: Nè Jhing!

Sir: Bạn nói về ai trên status thế?

Sir: "Tôi không nói chuyện với người lạ. Đừng làm phiền tôi"?

Sir: Nói cho tôi biết hắn là ai, tôi sẽ đánh hắn.

 

11:29pm

Sir: Jhing?

Sir: Tôi là người lạ đó ư!!!!

 

11:30pm

Sir: Bạn đã phớt lờ những dòng tin nhắn của tui?

Sir: Dù tôi đã nhắn rất nhiều?

 

11:36pm

Sir: Dù chỉ là những dòng "Đã xem", bạn không thể cho tôi cơ hội sao?

 

Đã xem lúc 12:03am

 

Dịch giả (solo) Econzin

BÌNH LUẬN