23:11WEB NOVEL
Ngày 007

11:11pm

Sir: Chúc mừng kỉ niệm một tuần kể từ ngày tôi kết bạn và nhắn tin cho bạn, nhưng bạn ếu trả lời dù chỉ một lần.

Đã xem lúc 11:30pm

Sir: Được thôi, tôi sẽ dừng lại! Đừng để tôi thấy bạn nữa.

 

12:00am

Jhing: Tốt.

12:03am

Sir: Âu, sịt!

Sir: TRẢ LỜI RỒI!!!!!!!!

12:05am

Sir: Chào Jhing!!!!

Đã xem lúc 12:32am

Sir: 😦

Dịch giả (solo) Econzin

BÌNH LUẬN