23:11WEB NOVEL
Ngày 008

11:11pm

Sir: Bạn không định hỏi tôi là ai ư?

Sir: Thực sự không cần?

Jhing: Không cần.

Sir: Bạn đã trả lời tui lần nữa!!!!!!!!

Đã xem lúc 11:14pm

Sir: Aiz và chúng ta lại seen. :<

Dịch giả (solo) Econzin

BÌNH LUẬN