Khởi đầu từ 1HP, vô đối ở dị giớiMINH HỌA
Ảnh màu

BÌNH LUẬN