Pháp sư TanakaTẬP 1
Nhân vật


Yoshio Tanaka – Thằng nhân vật chính đó

 


Ester Fitz Clarence

 


Sophie

 


Mercedes Aragon

 


Sophia

 


Fahren

 


Allen

BÌNH LUẬN